Teenused / Услуги / Services

 • Haridusalane nõustamine / Консультации в сфере образования

 • Koolituskursuste korraldamine ja läbiviimine (põhiteemad: kino, ajakirjandus ja kommunikatsioon), meistrikursused, seminarid / Организация и проведение учебных курсов (основные темы: киноискусство, журналистика и коммуникация), мастер-классов, семинаров  / Training Courses, Master Classes and Workshops

 • Avalike koosolekute korraldamine ja pidamine / Организация и проведение публичных встреч

 • Venekeelsete tekstide toimetamine / Редактура русских текстов

 • Tõlkimine eesti keelest vene keelde / Переводы с эстонского языка на русский язык

 • Tekstide kirjutamine / Написание текстов / Copywriting

 • Kommunikatsiooni- ja turundusteenused / Услуги по коммуникации и маркетингу / Communication and Marketing Services

 • Erinevate video- ja fotoprojektide loomine ja rakendamine / Создание и реализация различных видео- и фотопроектов / Photography and Video Projects  Koostöö: / За время нашей деятельности работали с: / Cooperation:


  Kontakt / Контакт / Contact:

  NGO VULPECULA
  Telephone: + 372 53855459
  E-mail: vulpecula@vulpecula.eu
  Facebook: www.facebook.com/vulpecula.eu
  Youtube